Podmínky pro vrácení peněz za kroužky

V případě, že nemůžete znovu nastoupit do kroužku z důvodu:
1. jeho neotevření po zrušení nouzového stavu
2. nebo patříte do ohrožené kategorie osoby s rizikovými faktory (viz "Čestné prohlášení"), 

můžete si podat vyplněnou "Žádost o vrácení peněz" a to nejpozději do 5.6.2020.

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.


DDM DOMINO ORGANIZUJE KROUŽKY PRO ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Začátek kroužků je plánován na úterý 1. října 2019. Kroužky ukončí svoji činnost v pátek 31. května 2020.

Během školních prázdnin a státních svátků kroužky odpadají pokud pedagog nestanoví jinak.

DDM DOMINO

Dům dětí a mládeže DOMINO
Komenského náměstí 8, Hronov, 549 31

ŘEDITEL
Mgr. Jaroslav Škop

E-mail:
skop@dominohronov.cz

Telefon:
+420 733 373 586

FACEBOOK

Přihlášky podávejte do 27. 9. 2019